Sıhhi ve Pis Su Sistemleri

Yapılarda su kullanım ihtiyaçlarının karşılanması ve atık suların transfer edilmesi için yapılan sistemlerdir.