+90 505 923 91 34 info@avbmekanik.com
?klimlendirme Sistemleri (Is?tma ve So?utma Sistemleri)

Her türlü insan?n ya?ad??? ortamlar?n(?? Yeri, Konut, Otel vs.) ?s?l ihtiya?lar?n?n belirli ?artlar alt?na getirilmesi i?in yap?lan sistemlerdir.

Bu sistemlerin i?ine k?mür, fue oil ya da do?algaz kullan?larak ?s? merkezleri vas?tas? ile yap?lan ?s?tma sistemleri ya da so?utucu ak??kan (gaz) ile ?s?tma so?utma sistemleri girmektedir.

 

 

 

 

 

 

 


replica watches uk| uk replica watches| swiss replica watches| replica watches uk| replica watches| replica watches uk|